kosovo

Oost-Timor, weer hetzelfde liedje

Vrij, 01-10-1999  door Ed Hollants

De vorige ‘Op de Grens’ had als thema de oorlog in Kosovo en de NAVO-bombardementen op Kosovo en Servië. Een oorlog waarbij een weerloze bevolking op grote schaal verdreven werd van huis en haard, complete dorpen werden platgebrand en veel mensen uitsluitend om hun anders-zijn werden vermoord. Nu, nog geen vier maanden later, schrijven we in deze ‘Op de Grens’ over de volgende brandhaard van hetzelfde kaliber: Oost-Timor.
Het zijn herhalingen van wat we enkele jaren ervoor in Bosnië en Rwanda hebben gezien. Het zijn niet de enige conflicten met hetzelfde karakter de afgelopen jaren maar wel de bekendste en ook conflicten waarbij de VN of NAVO een belangrijke rol speelden. (meer…)

Het recht van de sterkste

mei 1999
Hoe kan het ook anders, in dit nummer woedende woorden over de ‘vuile’ oorlog in Kosovo. Een vuile oorlog, niet alleen van Servische kant maar ook van het UCK en van de NAVO. Dat er ingegrepen moet worden is duidelijk. Dat dit al veel eerder had moeten gebeuren is ook duidelijk; de vraag is alleen hoe. En als je al zou meegaan in een militair ingrijpen, om mensenlevens te redden, dan zou dit consequent met alle middelen moeten gebeuren. Na een aantal dagen is duidelijk welk effect het huidige optreden heeft en conclusies kunnen getrokken worden. Waarom gebeurt dit nu eigenlijk niet? (meer…)