islam

Islam als sluier voor machtspolitiek

In een peiling onlangs gehouden onder 3500 jongeren, helft man helft vrouw, tussen 18 en 24 jaar, uit 16 MENA landen (Midden Oosten en Noord-Afrika) blijkt dat 73% van deze jongeren zich zorgen maakt over de opkomst van IS en 8% geen mening. Minder dan de helft denkt dat hun land op dit moment voldoende antwoord heeft op de opkomst van IS. De roep voor een krachtiger optreden zal daarom waarschijnlijk toenemen. (meer…)

Afwijzing Hezbollah helpt ons niet verder

Islamitische volksbewegingen zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het Midden-Oosten. Zij combineren een verzet tegen economische overheersing en tegen corrupte leiders met verzet tegen culturele en ideologische overheersing. Hezbollah dient dan ook met open vizier en met sympathie benaderd te worden.

november 2006

In dit artikel willen we naar aanleiding van ons bezoek aan Libanon enkele conclusies trekken over de recente aanval van Israël op Libanon en de nasleep ervan. We willen een weg zien te vinden tussen de stelling ‘de vijand van onze vijand is onze vriend’, dus alle steun aan Hezbollah, en de stelling dat Hezbollah een terroristische fundamentalistische beweging is die bestreden moet worden.
Beide stellingen zijn verwerpelijk. Met ons bezoek aan Libanon wilden we met eigen ogen aanschouwen hoe de situatie ter plekke is in plaats van alleen af te gaan op geschreven artikelen van derden. We denken ons een betere opinie te kunnen vormen door vooraf opgedane kennis te toetsen aan de werkelijkheid. De verslagen van gesprekken die we in Libanon gevoerd hebben zijn op onze website gepubliceerd.
Ook hebben we ons hier en daar uitgelaten over de indrukken die we gekregen hebben. Wat ons door sommigen kwalijk wordt genomen, is dat we de beweging/partij Hezbollah vrij neutraal benaderd hebben en verslag hebben gedaan van de positieve belevenis en indrukken die veel Libanezen hebben van Hezbollah.
Dit is ons verweten in de vorm van opmerkingen als zou Hezbollah een islamo-fascistische beweging zijn. Hiermee wordt elke discussie over Hezbollah volgens ons onmogelijk gemaakt. Als je iemand beoordeelt als fascist of terrorist is dit als het ware een eindoordeel. Je twijfelt er niet aan en treedt met zo iemand verder niet in discussie. (meer…)

Beschaving(en) in greep van extremisten

Niet het einde der ideologieën of het einde der tijden lijkt aangebroken maar eerder lijken we af te stevenen op het einde van de moderne beschaving. 

Ed Hollants

Autonoom Centrum 22-05-2004

Voor publicatie in het volgend nummer van ‘Buiten de Orde’ iets aangepast op 29-09-2004

Dagelijks worden we met nieuws geconfronteerd dat lijkt voort te komen uit een moderne wereld waar vormen van barbarisme troef zijn. Mensenrechten, internationaal recht, oorlogsrecht, democratie, het lijken allemaal zaken uit het verleden. Het nieuws heeft niet alleen betrekking op de praktijken van terreurgroepen of, zoals voorheen, op misstanden in landen met dictators als Idi Amin, Mobutu, Saddam Hoessein of een apartheidsregime in Zuid-Afrika. Nee, tegenwoordig in het nieuws zijn die landen, die prat gaan op een christelijk joodse beschaving. Een beschaving die de Verlichting mogelijk maakte waarvan gesteld wordt dat daarmee de meest humane samenleving ooit is ontstaan. Het verschil tussen zelfmoordaanslagen van Hamas op burgerdoelen, executie door het afsnijden van de keel als van de Amerikaan Nicholas Berg, op video vastgelegd, de aanslag van Al Qaeda in Spanje, de praktijken van het militaire VS optreden in Irak, Afghanistan, Guantanamo Bay en de Israëlische praktijk in de Bezette Palestijnse Gebieden, wordt steeds kleiner. Het nog bestaande verschil hangt meer af van de middelen die één van de partijen ter beschikking heeft dan dat er een verschil is in morele waarden of beschaving. (meer…)