irak

Factoren die hebben geleid tot ISIS

Asking ‘who funds/arms ISIS’ is the wrong way of trying to get why it emerged, how it expanded. IS is no one’s instrument, but everyone’s failur. – Emile Hokayem

De inval in en bezetting van Irak door de VS is een belangrijke factor in het ontstaan van ISIS. Maar er zijn ook andere belangrijke factoren en die worden vaak niet benoemd of meegenomen in analyses. Met dit artikel wil ik bijdragen aan het loslaten van te simpele schema’s door verder na te denken over de situatie in Irak en Syrië en het ontstaan van ISIS. (meer…)

Islam als sluier voor machtspolitiek

In een peiling onlangs gehouden onder 3500 jongeren, helft man helft vrouw, tussen 18 en 24 jaar, uit 16 MENA landen (Midden Oosten en Noord-Afrika) blijkt dat 73% van deze jongeren zich zorgen maakt over de opkomst van IS en 8% geen mening. Minder dan de helft denkt dat hun land op dit moment voldoende antwoord heeft op de opkomst van IS. De roep voor een krachtiger optreden zal daarom waarschijnlijk toenemen. (meer…)

Happy New Year: oorlog in het Midden-Oosten!?

door Ed Hollants

Het afgelopen jaar eindigde, wat oorlog en vrede betreft, in mineur. Met het begin van het nieuwe jaar is meteen alle hoop op verbetering de grond in gebombardeerd.
Pessimisme is wat rest. Een democratisch gekozen regering in de Palestijnse Gebieden wordt geboycot door de VS en andere Westerse landen. Sterker, de verslagen Fatah-partij wordt met behulp van een sterk uitgebreide presidentiële garde bewapend en getraind door de VS om Hamas militair te verslaan.

Hezbollah, de Libanese sjiitische partij, wordt in de VS benoemd als grootste aankomende bedreiging, na Iran. In Libanon worden binnenlandse veiligheidstroepen (ISF) snel uitgebreid en bewapend door enkele Golfstaten met toestemming van de VS. Ook spreken de laatste berichten van het leveren van Humvees door de VS aan Libanon.
Ethiopië valt Somalië binnen en het lukt de VN niet, vooral door de weigering van de VS, dit te veroordelen. Sterker nog, de VS juichen de inval toe, ondersteunen die en beginnen ook zelf met militaire aanvallen. Bij een door de VS uitgevoerd bombardement gericht op drie Al Quaida-strijders blijkt later geen van de drie te zijn omgekomen maar wel plusminus 100 Somalische nomaden.
De VS sturen 20.000 extra troepen naar Irak. De adviezen van de commissie Baker lijken al weer afgeserveerd, behoren tot de geschiedenis. Niet dat deze adviezen veel voorstelden. Maar toch. (meer…)

Onderzoek naar wat en waarom?

Wat veel burgers al wisten door, zonder een inlichtingendienst ter beschikking te hebben, gezond verstand te gebruiken en openbare bronnen te raadplegen, lijkt nu een algemeen geaccepteerd feit te zijn: er zijn geen massavernietigingswapens in Irak.

door Ed Hollants 19 februari 2004

Eerder was al geconstateerd dat een kernwapenprogramma in Irak een fabel was; evenzo de connecties van het Saddam-regime met het Al-Qaeda netwerk. En ook dat wisten velen al voordat de oorlog werd ingezet. Deze twee zaken werden zonder enig steekhoudend argument en middels gefabriceerd bewijs naar voren gehaald om de oorlogstrom te laten roffelen.
Er lijkt zich nu het grootste schandaal in de geschiedenis van de VS en de internationale gemeenschap te ontwikkelen. De niet meer te keren kritiek moet nu enigszins ingedamd worden door onderzoeken in te stellen naar de inlichtingendiensten, alsof daar de schuld ligt. (meer…)

Irak: Weer een vuile oorlog

Met een hoge dosis angst en geweld gepaard met veel geld voor projecten, denk ik dat we de mensen kunnen overtuigen dat we er zijn om hen te helpen”

Ed Hollants

Autonoom Centrum 9-12-2003

Het is nu zo ongeveer een jaar geleden toen duidelijk werd dat de VS Irak zouden gaan aanvallen en dat dit goedschiks of kwaadschiks ging gebeuren. In dat jaar is veel gebeurd. De oorlog die een bevrijding zou zijn bleek al gauw een bezetting.

Inmiddels lijkt deze bezetting van Irak over te zijn gegaan in een ‘vuile oorlog’ waar de VS al een aardige staat van dienst in heeft inclusief het gebruik van actieve doodseskaders. Een oorlog ook waar banden tussen Amerika en Israël steeds meer naar voren komen, wat weer tot een reactie leidt in Arabische landen die hierin een bevestiging zien van hun ideeën over een joods Amerikaans complot. (meer…)

Oorlog en vrede

Het door de VS met geweld omverwerpen van het huidige regime in Irak heeft vergaande gevolgen. Het zorgt voor een toenemende destabilisering van de wereld, waarvan nu onduidelijk is waar deze uiteindelijk toe zal leiden. Op korte termijn is in ieder geval duidelijk dat er veel negatieve gevolgen zijn, met name voor burgers en milieu. De oorlog is ook een uiting van een proces dat al enige jaren geleden is ingezet en nog lang niet op zijn eind is. Een beweging die zich keert tegen deze oorlog zal dan ook vooral over het moment van de oorlog heen moeten kijken.

door Ed Hollants 15 maart 2003

De oorlog tegen het bewind in Irak staat niet op zichzelf, maar kun je zien als een gebeurtenis die deel uitmaakt van een periode die niet veel goeds voorspelt. Het maakt het project duidelijk van rechts republikeins Amerika om desnoods via gewapende interventies een onafhankelijke economische en militaire grootmacht te bestendigen die de gehele wereld overheerst en wil blijven beheersen. Het resulteert in een verstoring in de bestaande verhoudingen. Maar er zijn ook andere zaken die beginnen op te spelen met verstrekkende gevolgen: de wereldwijd stagnerende economie, de Palestijnse opstand, de dreiging van terrorisme en de legitimiteits crisis van internationale instanties als IMF, Wereldbank, en nu ook de VN. Het ziet er naar uit dat we een in nieuw hoofdstuk van de wereldgeschiedenis zijn beland. Een tijd die zich vooral kenmerkt door polarisatie, ongegeneerde machtspolitiek, gewapende conflicten, een falende internationale gemeenschap, toenemend fundamentalisme, maar ook toenemend verzet van uit lokale gemeenschappen overal in de wereld tegen deze negatieve ontwikkelingen. (meer…)