asielbeleid

Isolatie van de ‘vreemdeling’

Na het lezen van het Volkskrant artikel  “Vreemdeling als straf nog vaak in isoleercel” op 2 november jl lees dan ook even het hoofdstuk ‘isolatie’ uit het boek ‘Grensgevangenen’ dat we in 1998 publiceerden en gaat over het opsluiten van uitgeprocedeerde vluchtelingen en anderen zonder papieren in de jaren ervoor: http://ac.home.xs4all.nl/grensgevangenen/praktijk.html
In 25 jaar dus weinig veranderd. Het is niet het enige onderwerp dat je in de afgelopen decennia zo nu en dan langs ziet komen als nieuws en wat vervolgens enige politiek beroering geeft. Er komen wat uitspraken van justitie, mensenrechtenorganisaties en beloftes vanuit de politiek. Vervolgens gebeurt er niks. Iedereen is zijn ei kwijt en kan weer even verder tot de volgende keer. Dat geld voor het gehele ‘vreemdelingenbeleid’ zoals dat begin jaren ’90 is vormgegeven en niet wezenlijk is veranderd. Het blijft bij het reageren op incidenten of uitwassen van het beleid. Nergens een echte discussie, met invloed, om geheel anders tegen migratie aan te kijken: geen repressie, open grenzen, aanpak van de oorzaken van migratie.
Rechts blijft zo het initiatief houden en de agenda bepalen. En ons rest er op te reageren. En als we het toch even tot isolatiecellen beperken: het gaat erom dat de detentie er niet zou mogen zijn dan heb je ook geen isolatie. Het bestempelen van iemand tot vreemdeling is het begin van isolatie. Vreemdelingen detentie is een straf voor het passeren van de grens op zoek naar een menswaardig leven.

PvdA en het BBB akkoord

IMG_4069PvdA vluchtelingen beleid betreft afgewezen vluchtelingen (die vaak nog wel in beroep kunnen gaan) en andere ‘mensen zonder papieren’ door de jaren heen: opsluiten, uitsluiten en verwijderen.
Waarom noemt nog steeds bijna niemand het ‘beestje bij zijn naam’? BBB akkoord gaat over het openen van uitzetcentra in vijf grote steden naast Ter Apel. (meer…)

BBB akkoord, ‘We are here’ actie bij PvdA kantoor

IMG_4029Op 29 april demonstreerde ‘We are here’ bij PvdA kantoor aan de Herengracht in Amsterdam tegen de BBB regeling. Goede sprekers en een strijdbare sfeer. Spekman kwam naar buiten en wilde ook wat zeggen maar moest op zijn beurt wachten. Toen hij eindelljk aan het woord mocht, begon hij zijn bekende verhaaltje dat direct overstemd werd met Bla, Bla, Bla. De PvdA BBB. Hij wilde niet in het engels spreken en het was overduidelijk dat het hem om de aanwezige media ging. Niemand wilde naar zijn riedel voor de media luisteren en hij werd dan ook door het gejoel onhoorbaar waarna hij maar stopte en direct met de media ging praten. Foto album:
(meer…)

Verzorgingshuis BBB Rust en Ruimte

er bestaan geenCentra met een BBB waardering voor mensen met nog net geen junkstatus. Nog net geen “non-investment grade”. Vandaar, het kan nog net: bed-bad-en-brood. Een laatste minimale investering om ervan af te komen. Lukt dat niet, dan devalueren we ze toch echt tot junkstatus: ‘waardeloze papieren’ troep.

De inkt is nog niet droog of de BBB regeling kan al op de mestvaalt van de geschiedenis. Weer een mislukt onwerkzaam compromis en bovendien strijdig met internationale verdragen. Weer een nagel in de doodskist van de PvdA. Het gaat gepaard met uitspraken van de VVD in de media, die niet kunnen in een zichzelf respecterend land. Het gaat er niet om of de politici wel of niet goed geïnformeerd zijn, dat zijn ze wel, ze willen het gewoon niet weten, omdat ze anders aan oplossingen moeten gaan werken, die tegen hun neo-liberale wereldbeeld ingaan. (meer…)

Grenzeloze solidariteit

20-januari 2004

Piet van der Lende (Bijstandbond Amsterdam)
Ed Hollants (Autonoom Centrum)
Jan Müter (Bureau Zwart?Werk)

‘Grenzeloze solidariteit’ luidt de titel van een boek dat in het weekeinde van 9 tot 11 januari j.l., in de Balie werd gepresenteerd. Het boek, dat bijdragen van verschillende auteurs bevat is samengesteld door Jelle van de Meer (hoofdredacteur Helling/Groenlinks en programmamaker bij de Balie) en Han Entzinger (hoogleraar migratie). In het voorliggende weekeinde, zaterdag 3 januari, mocht Jelle van de Meer in het Volkskrant katern Reflex al een tipje van de sluier oplichten. Zijn verhandeling over het spanningsveld tussen een ruimhartig toelatingsbeleid van migranten en de verzorgingsstaat kreeg de welluidende kop ‘kom, maar op eigen kosten’. (meer…)

Asielbeleid reduceert papierloze mens tot papieren ding

 Uit het archief

Asielbeleid reduceert papierloze mens tot papieren ding

ED HOLLANTS − 29/09/98, 00:00

Justitie neemt morgen een penitentiaire inrichting (PI) in Ter Apel in gebruik, een nieuwe gevangenis voor vluchtelingen en illegalen. Hiermee wordt het totaal aantal plaatsen voor vreemdelingendetentie uitgebreid met 384 en komt het op 1425. Het is ruim tien procent van het totaal aantal cellen in Nederland. Deze detentievorm is in vijftien jaar uitgegroeid tot een ware bedrijfstak. Na de opening van de PI Ter Apel zullen ongeveer 7000 vreemdelingen per jaar kortere of langere tijd gevangen zitten met uitzetting als doel. Het grootste deel van de uitzettingen vindt echter plaats in de eerste twee weken van de detentie. Na een maand is de kans op uitzetting klein. Langdurige detentie zoals die nu veelvuldig voorkomt is daarom volstrekt nutteloos, vindt Ed Hollands, onderzoeker van het Autonoom Centrum. (meer…)

EEN ZORG VOOR ILLEGALEN

Verschenen in tijdschrift Gezondheid & Politiek  nr. 4 september 1996

Ed Hollants

Binnenkort wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Koppelingswet behandeld, die het recht op collectieve voorzieningen koppelt aan een permanente verblijfsvergunning.
fen recht op gezondheidszorg afhankelijk maken van de verblijfsstatus?
Daar valt veel tegen in te brengen, van het praktische gegeven dat deze wetgeving de maatschappelijke banden van ‘illegalen’ te niet doet en zo meer illegaliteit veroorzaakt, tot de universaliteit van de mensenrechten .

(meer…)