registratie

‘De werkloze’ en ‘de illegaal’

De laatste weken heb ik zelf uit eigen ervaring en door verhalen uit mijn omgeving enig zicht gekregen op de praktijk van de nieuwe participatiewet. Wat mij direct opvalt is de overeenkomst met het vreemdelingenbeleid zoals ik die in het verleden uit de mond van tal van uitgeprocedeerde vluchtelingen heb gehoord, beschreven en proberen te analyseren.
Ik zou het kernachtig omschrijven als het doelbewust vernederen en de-humaniseren van mensen om hen daarmee ergens toe te dwingen, elk verzet hiertegen in de kiem te smoren en een afschrikkingseffect te hebben op derden.

(meer…)

Financiën en Maatwerk samen in beroep

AMSTERDAM – Het ministerie van Financiën overweegt zich aan te sluiten bij het proces dat het Amsterdamse bureau Maatwerk tegen Ed Hollants van het Autonoom Centrum aanspant. Hollants is een van de werknemers die weigert een kopie van zijn identiteitsbewijs af te geven. (meer…)

Europese schaal, de nieuwe orde

Dit nummer van `Op de grens’ heeft als thema `controle en registratie’. In het eerste van vier artikelen wordt kort ingegaan op de politieke en ideologische achtergrond van het gebruik van deze middelen. Terwijl de overheid over de hele linie lijkt terug te treden probeert zij juist bij ongewenst gedrag steeds meer grip te krijgen op de samenleving. Oorzaken van ongewenste verschijnselen worden niet meer bestreden, maar de oplossing wordt gezocht in controle en daarmee gepaard gaande sancties en uitsluiting.

Opsporing en registratie zijn twee termen die de laatste jaren meer en meer te horen zijn. Te horen vanuit een overheid, die daarmee te kennen wil geven maatschappelijke problemen serieus te lijf te (willen) gaan.
De vraag is of dit wel de juiste middelen zijn en in hoeverre het werken met deze middelen niet het begin is van een weg die doodloopt in een totalitaire staat. Een bekend nachtmerrie-achtig scenario over de controlestaat is wat George Orwell in zijn boek `1984′ heeft beschreven. Daarin gaat het weliswaar om een dictator, maar je kunt je afvragen of toenemende controle, registratie en de daarmee gepaard gaande uitsluiting niet altijd leidt tot een afname van democratische verworvenheden. Is het niet zo dat het steeds verder gaan op deze weg altijd uitmondt in vormen van dictatuur? (meer…)

De Europese schaal

10/01/1998

Dit nummer van `Op de grens’ heeft als thema `controle en registratie’. In het eerste van vier artikelen wordt kort ingegaan op de politieke en ideologische achtergrond van het gebruik van deze middelen. Terwijl de overheid over de hele linie lijkt terug te treden probeert zij juist bij ongewenst gedrag steeds meer grip te krijgen op de samenleving. Oorzaken van ongewenste verschijnselen worden niet meer bestreden, maar de oplossing wordt gezocht in controle en daarmee gepaard gaande sancties en uitsluiting.

(meer…)

Min Financien overweegt zich aan te sluiten bij proces om weigering kopie ID

Nieuwsbericht uit Ravage 228, 7 februari 1997

Financiën en Maatwerk samen in beroep

AMSTERDAM – Het ministerie van Financiën overweegt zich aan te sluiten bij het proces dat het Amsterdamse bureau Maatwerk tegen Ed Hollants van het Autonoom Centrum aanspant. Hollants is een van de werknemers die weigert een kopie van zijn identiteitsbewijs af te geven.

Maatwerk Amsterdam liet op 30 januari weten in beroep te gaan tegen een eerdere uitspraak van de kantonrechter in Amsterdam. Die had op 16 januari 1997 bepaald dat Maatwerk bij haar werknemer Hollants geen 60% loonbelasting (anoniementarief) mag inhouden. Maatwerk was hiertoe overgegaan omdat Hollants weigerde sinds de invoering van de wet op de identificatieplicht (WID) in juni ’95 gegevens uit zijn paspoort over te laten nemen door Maatwerk. De rechter bepaalde dat Maatwerk moest stoppen met toepassing van het anoniementarief omdat dit in strijd is met artikel 8 van het EVRM.   (meer…)

EEN ZORG VOOR ILLEGALEN

Verschenen in tijdschrift Gezondheid & Politiek  nr. 4 september 1996

Ed Hollants

Binnenkort wordt in de Tweede Kamer het wetsvoorstel Koppelingswet behandeld, die het recht op collectieve voorzieningen koppelt aan een permanente verblijfsvergunning.
fen recht op gezondheidszorg afhankelijk maken van de verblijfsstatus?
Daar valt veel tegen in te brengen, van het praktische gegeven dat deze wetgeving de maatschappelijke banden van ‘illegalen’ te niet doet en zo meer illegaliteit veroorzaakt, tot de universaliteit van de mensenrechten .

(meer…)

Discussie Identificatieplicht

Geschreven vanuit Autonoom Centrum als kollektief

Discussie over de Identificatieplicht Sinds juni 1994 voert het Autonoom Centrum samen met enkele honderden weigeraars de campagne “Stop de Identificatie- plicht”. Een campagne van een stel Don Quichotes? Van een stel doorgeslagen moraal-ridders? Of is de Big Brother daadwerke- lijk op zoek naar alle mogelijke manieren om te registreren en controleren zodat protest steeds actueler wordt? (meer…)