multicultureel

Beschaving(en) in greep van extremisten

Niet het einde der ideologieën of het einde der tijden lijkt aangebroken maar eerder lijken we af te stevenen op het einde van de moderne beschaving. 

Ed Hollants

Autonoom Centrum 22-05-2004

Voor publicatie in het volgend nummer van ‘Buiten de Orde’ iets aangepast op 29-09-2004

Dagelijks worden we met nieuws geconfronteerd dat lijkt voort te komen uit een moderne wereld waar vormen van barbarisme troef zijn. Mensenrechten, internationaal recht, oorlogsrecht, democratie, het lijken allemaal zaken uit het verleden. Het nieuws heeft niet alleen betrekking op de praktijken van terreurgroepen of, zoals voorheen, op misstanden in landen met dictators als Idi Amin, Mobutu, Saddam Hoessein of een apartheidsregime in Zuid-Afrika. Nee, tegenwoordig in het nieuws zijn die landen, die prat gaan op een christelijk joodse beschaving. Een beschaving die de Verlichting mogelijk maakte waarvan gesteld wordt dat daarmee de meest humane samenleving ooit is ontstaan. Het verschil tussen zelfmoordaanslagen van Hamas op burgerdoelen, executie door het afsnijden van de keel als van de Amerikaan Nicholas Berg, op video vastgelegd, de aanslag van Al Qaeda in Spanje, de praktijken van het militaire VS optreden in Irak, Afghanistan, Guantanamo Bay en de Israëlische praktijk in de Bezette Palestijnse Gebieden, wordt steeds kleiner. Het nog bestaande verschil hangt meer af van de middelen die één van de partijen ter beschikking heeft dan dat er een verschil is in morele waarden of beschaving. (meer…)

Het speelkwartier is over

Mei 2002 oa geplaatst in Grenzeloos en Nettime-nl

De opkomst en moord op Fortuyn moet voor radicaal links aanleiding zijn tot bezinning, betoogt Ed Hollants van het Amsterdamse Autonoom Centrum, in een artikel dat na de dood van Fortuyn maar voor de verkiezingen van 15 mei werd geschreven. Een bijdrage aan een noodzakelijk debat.

De moord op Pim Fortuyn brengt een wijd verspreide verrechtsing van de samenleving aan het licht. Al enige uren na zijn dood komen de eerste geluiden dat het de schuld is van links. Zowel linkse actiegroepen als linkse partijen en zelfs een nauwelijks links te noemen Partij van de Arbeid worden ermee bedoeld. Het vreemde is dat links nog nooit zo zwak is geweest. Tegelijkertijd laait de agressie tegen alles wat linkserig aandoet, zoals ook de multiculturele samenleving, fel op. (meer…)

Een multi-culturele samenleving

geschreven eind jaren ’90 vorige eeuw

De houding ten aanzien van migratie wordt niet alleen door rationele argumenten bepaald. Ook al kunnen we aantonen dat toenemende migratie zowel economisch als cultureel gezien een positief effect heeft op onze samenleving, toch hoeft dit nog geen veranderende houding ten opzichte van `vreemdelingen’ in te houden. We zullen moeten kijken welke voorwaarden in ons denken over de `vreemdeling’ noodzakelijk zijn om onze houding te veranderen. Dit denken over de `vreemdeling’ heeft ook veel te maken met hoe we over onszélf denken.

Eén van de belangrijkste peilers van het restrictieve vreemdelingenbeleid is de angst, die voortkomt uit het gevoel van bedreiging. De vreemdeling wordt als bedreiging ervaren. Niet alleen door de aantallen vreemdelingen die zouden komen maar met name door het onbekende met gevolg een ontwijken van de confrontatie met `het andere’. `Wat de boer niet kent dat eet hij niet’ is een treffend spreekwoord. Om de ontwijking te handhaven vindt er juist een afkering plaats, mede ingegeven door een misplaatst superioriteitsgevoel. We zien onszelf als hoogbeschaafd en ontwikkeld tegenover de anderen die minder beschaafd en ontwikkeld zouden zijn. (meer…)