migratie

Isolatie van de ‘vreemdeling’

Na het lezen van het Volkskrant artikel  “Vreemdeling als straf nog vaak in isoleercel” op 2 november jl lees dan ook even het hoofdstuk ‘isolatie’ uit het boek ‘Grensgevangenen’ dat we in 1998 publiceerden en gaat over het opsluiten van uitgeprocedeerde vluchtelingen en anderen zonder papieren in de jaren ervoor: http://ac.home.xs4all.nl/grensgevangenen/praktijk.html
In 25 jaar dus weinig veranderd. Het is niet het enige onderwerp dat je in de afgelopen decennia zo nu en dan langs ziet komen als nieuws en wat vervolgens enige politiek beroering geeft. Er komen wat uitspraken van justitie, mensenrechtenorganisaties en beloftes vanuit de politiek. Vervolgens gebeurt er niks. Iedereen is zijn ei kwijt en kan weer even verder tot de volgende keer. Dat geld voor het gehele ‘vreemdelingenbeleid’ zoals dat begin jaren ’90 is vormgegeven en niet wezenlijk is veranderd. Het blijft bij het reageren op incidenten of uitwassen van het beleid. Nergens een echte discussie, met invloed, om geheel anders tegen migratie aan te kijken: geen repressie, open grenzen, aanpak van de oorzaken van migratie.
Rechts blijft zo het initiatief houden en de agenda bepalen. En ons rest er op te reageren. En als we het toch even tot isolatiecellen beperken: het gaat erom dat de detentie er niet zou mogen zijn dan heb je ook geen isolatie. Het bestempelen van iemand tot vreemdeling is het begin van isolatie. Vreemdelingen detentie is een straf voor het passeren van de grens op zoek naar een menswaardig leven.

PvdA en het BBB akkoord

IMG_4069PvdA vluchtelingen beleid betreft afgewezen vluchtelingen (die vaak nog wel in beroep kunnen gaan) en andere ‘mensen zonder papieren’ door de jaren heen: opsluiten, uitsluiten en verwijderen.
Waarom noemt nog steeds bijna niemand het ‘beestje bij zijn naam’? BBB akkoord gaat over het openen van uitzetcentra in vijf grote steden naast Ter Apel. (meer…)

BBB akkoord, ‘We are here’ actie bij PvdA kantoor

IMG_4029Op 29 april demonstreerde ‘We are here’ bij PvdA kantoor aan de Herengracht in Amsterdam tegen de BBB regeling. Goede sprekers en een strijdbare sfeer. Spekman kwam naar buiten en wilde ook wat zeggen maar moest op zijn beurt wachten. Toen hij eindelljk aan het woord mocht, begon hij zijn bekende verhaaltje dat direct overstemd werd met Bla, Bla, Bla. De PvdA BBB. Hij wilde niet in het engels spreken en het was overduidelijk dat het hem om de aanwezige media ging. Niemand wilde naar zijn riedel voor de media luisteren en hij werd dan ook door het gejoel onhoorbaar waarna hij maar stopte en direct met de media ging praten. Foto album:
(meer…)

Verzorgingshuis BBB Rust en Ruimte

er bestaan geenCentra met een BBB waardering voor mensen met nog net geen junkstatus. Nog net geen “non-investment grade”. Vandaar, het kan nog net: bed-bad-en-brood. Een laatste minimale investering om ervan af te komen. Lukt dat niet, dan devalueren we ze toch echt tot junkstatus: ‘waardeloze papieren’ troep.

De inkt is nog niet droog of de BBB regeling kan al op de mestvaalt van de geschiedenis. Weer een mislukt onwerkzaam compromis en bovendien strijdig met internationale verdragen. Weer een nagel in de doodskist van de PvdA. Het gaat gepaard met uitspraken van de VVD in de media, die niet kunnen in een zichzelf respecterend land. Het gaat er niet om of de politici wel of niet goed geïnformeerd zijn, dat zijn ze wel, ze willen het gewoon niet weten, omdat ze anders aan oplossingen moeten gaan werken, die tegen hun neo-liberale wereldbeeld ingaan. (meer…)

‘De werkloze’ en ‘de illegaal’

De laatste weken heb ik zelf uit eigen ervaring en door verhalen uit mijn omgeving enig zicht gekregen op de praktijk van de nieuwe participatiewet. Wat mij direct opvalt is de overeenkomst met het vreemdelingenbeleid zoals ik die in het verleden uit de mond van tal van uitgeprocedeerde vluchtelingen heb gehoord, beschreven en proberen te analyseren.
Ik zou het kernachtig omschrijven als het doelbewust vernederen en de-humaniseren van mensen om hen daarmee ergens toe te dwingen, elk verzet hiertegen in de kiem te smoren en een afschrikkingseffect te hebben op derden.

(meer…)

Gespek met Guita Hourani van het Libanese Emigratie Onderzoekscentrum (LERC)

Tijdens één van de laatste dagen van het tweede bezoek aan Libanon bezoekt D4net Guita Hourani van het Libanese Emigratie Onderzoekscentrum (LERC) aan de (christelijke) Notre Dame Universiteit in de bergen even ten noorden van Beiroet. In opdracht van de Europese Commissie heeft ze onderzoek gedaan onder Libanese migranten tijdens en na de zomeroorlog van 2006.

Ze interviewde 50 mensen van Libanese komaf die terug waren gekomen uit de gastlanden waar ze ooit naar emigreerden om in Libanon te werken. Tijdens de oorlog werden ze geëvacueerd door de Amerikanen, de Canadezen, de Brazilianen, de Zweden, en andere landen met relatief veel Libanese immigranten. De teleurstelling onder hen was groot. Na 2000 heerste er optimisme over toenemende economische stabiliteit en vrede in Libanon. Dat veranderde afgelopen zomer abrupt. Het jaar 2006 startte fantastisch. Tussen januari en juli kwamen meer dan een kwart miljoen mensen naar Libanon. Er heerste een sfeer Libanon een zomer tegemoet ging die de gloriedagen uit de jaren zestig zou overtreffen. Maar de oorlog die in juli begon was vernietigend op alle niveaus, vooral voor hen die waren teruggekomen. Ongeveer 12% van de mensen die Hourani en haar collega’s interviewden waren mensen die definitief waren teruggekeerd en 80% van hen was aan het overwegen om terug te keren. Ze waren op bezoek in Libanon om hun terugkeer voor te bereiden. (meer…)

Regulation of migration, an outdated concept

Written as part of the book publication ‘Over de grens’

A perspective of the Autonomous Centre on migration and deportation.

The detention and deportation of refugees and migrants from the Netherlands is a ‘breech- block’ of a policy that aims to regulate migration. This means that the number of refugees is reduced to an ‘acceptable’ level, regardless of the motives of their arrival. In the regulation of migration the situation beyond the (European) borders is hardly taken into consideration. A solution to the causes of ‘forced’ migration is not being pursued. Therefore the policy does not aim to solve the problems surrounding this migration but only focuses on fighting its symptoms. The solution offered is mainly to keep the problem outside of the borders. This is in contradiction to how the world is developing in numerous other fields. National borders are fading and policy, especially in the economic field, stimulates the process of globalisation. A globalisation in which the interests of certain groups are put before those of others. The interests pursued are mainly those of the military, economic and reigning elites and the interests of migrants are not considered, so it’s: deport and remove and that’s that. (meer…)

Regulering van migratie, een achterhaald concept

Geschreven voor het boek ‘Over de grens’

Onderzoek naar verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland, samengesteld en uitgegeven door het Autonoom Centrum

´Over de grens´ verhaalt over persoonlijke ervaringen van de mensen die justitie in categorieën verwijderbaren indeelt en deporteert. Daarnaast bevat ‘Over de grens’ hoofdstukken over beleid en haar geschiedenis door de jaren heen, de       uitvoeringsmachineriepraktijk, uitzetgevangenissen, razzia’s en een oproep tot actie tegen verwijderingen.

Regulering van migratie, een achterhaald concept

De verwijdering van vluchtelingen en migranten uit Nederland is, evenals de detentie bij binnenkomst, sluitstuk van een beleid dat migratie tracht te reguleren. Dit houdt in dat het aantal migranten tot een ‘acceptabel’ aantal wordt terug gebracht, ongeacht de motieven van hun komst. Bij de regulering van migratie wordt nauwelijks over de (Europese) grens heen gekeken. Er wordt dus geen oplossing gezocht voor de oorzaken van ‘gedwongen’ migratie. Het beleid is daarmee slechts gericht op symptoombestrijding. Wat geboden wordt is om het probleem vooral buiten de grens te houden. Dit is in tegenstelling tot hoe de wereld zich op tal van andere terreinen ontwikkelt. De nationale grenzen vervagen en het beleid, met name op economisch gebied, verwelkomt het proces van globalisering. Een globalisering wel te verstaan, waarbij vooral de belangen van bepaalde groepen voorop staan. Dit zijn in eerste instantie vooral militaire, economische en bestuurlijke elites en daar vallen de belangen van migranten nu eenmaal niet onder. Vandaar: oppakken, verwijderen en klaar is kees. (meer…)

Grenzeloze solidariteit

20-januari 2004

Piet van der Lende (Bijstandbond Amsterdam)
Ed Hollants (Autonoom Centrum)
Jan Müter (Bureau Zwart?Werk)

‘Grenzeloze solidariteit’ luidt de titel van een boek dat in het weekeinde van 9 tot 11 januari j.l., in de Balie werd gepresenteerd. Het boek, dat bijdragen van verschillende auteurs bevat is samengesteld door Jelle van de Meer (hoofdredacteur Helling/Groenlinks en programmamaker bij de Balie) en Han Entzinger (hoogleraar migratie). In het voorliggende weekeinde, zaterdag 3 januari, mocht Jelle van de Meer in het Volkskrant katern Reflex al een tipje van de sluier oplichten. Zijn verhandeling over het spanningsveld tussen een ruimhartig toelatingsbeleid van migranten en de verzorgingsstaat kreeg de welluidende kop ‘kom, maar op eigen kosten’. (meer…)

No Border No Nation Action Camp Strasbourg

From 19 to 28 July 2002 a border camp took place in Strasbourg, organised by the European No Border network. It is the most recent in a series of border camps (action camps) organised in recent years by this European network of refugee solidarity groups mainly dedicated to illegal immigrants and refugees who have exhausted all legal possibilities. We, the Autonoom Centrum, also participate in No Border. The initiative for this network was taken during the Euro Summit in Amsterdam in 1997. No Border is a network of campaign groups. One of the activities resulting from this network are the border summer camps. Where the previous border camps specifically dealt with migration and attracted hundreds of people, a broader set-up was chosen for this camp, which resulted in the participation of many people from the grass-roots globalisation movement and the People’s Global Action (GPA) network. With some two to three thousand participants it was by far the largest camp so far.
The camp proved enormously successful in the number of people it managed to attract and in setting up the necessary infrastructure to keep the camp going for a week. But it has also met with criticism. Criticism which may benefit us in the future, for example in the upcoming PGA-conference in Leiden. This critique is by no means new, but we felt it was important to comprehensively commit it to paper. (meer…)