Alternatieven

Over vrijmarkt en vrij zijn

Ja, wat doe je zo op Koningsdag. Meestal ga ik dan toch maar even sfeer proeven op plekken waar er vrijmarkt is. Dus niet naar het centrum met vooral de vette walmen van hamburgers, kebab en ander snacks. Een zee van blikjes, bakjes, en voor elk café een opeengedrongen dorstige massa op een bodem van krakende plastic bekers. (meer…)

Hoog spel in Griekenland

Het EU of trojka beleid rond Griekenland kenmerkt zich vooral in het mangelen van Griekenland. De Griekse regering en vertegenwoordigers ervan mee te trekken in een proces dat niet meer aan de Griekse burger is uit te leggen. In het begin kon iedereen zich vrolijk maken over het ontbreken van een das bij Yanis Varoufakis of het zure gezicht op foto’s van Dijsselbloem dat ergernis zou verraden. Inmiddels weet niemand meer wat er zich nu precies afpeelt in de gesprekken tussen Griekenland en de trojka. De bekende achter kamertjes. (meer…)

De overwinning van SYRIZA in Griekenland

Toch even wat kanttekeningen bij het feestgedruis. De grootste partij, met 36%, is niet SYRIZA maar die van de niet-stemmers. SYRIZA heeft 36% van de mensen die zijn gaan stemmen dat is dus 36% van 64%, het opkomstpercentage, dat is ongeveer 23% van het totaal aantal kiesgerechtigden. Dus de partij staat voor iets minder dan 1 op de 4 Grieken. Omdat SYRIZA de verkiezingen heeft gewonnen krijgt ze 50 zetels extra. Zetels die dus niet staan voor kiezers. (meer…)

25 januari Griekenland en Egypte

Vandaag 25 januari 2015 is het vier jaar geleden dat de ‘revolutie’ begon in Egypte op het Tahrir plein. Een aantal weken liet ook ik me meeslepen door de gebeurtenissen en sloot mijn ogen voor een aantal zaken die ik wel wist maar even niet meer wilde zien. Na al die jaren ellende in het MO en N-Afika was er even hoop. Nu vier jaar later is de repressie in Egypte sterker dan onder Mubarak zeker wat betreft de laatste jaren van zijn bewind. Vandaag verkiezingen in Griekenland. Ook nu is er de hoop op een ‘revolutionaire’ verandering. (meer…)

Roodkapje en de boze wolf

Opzet voor een wekelijkse middag over voedsel.

(Is er helaas nooit van gekomen)

Voedsel is een vereiste om te overleven. Gaat het (economisch) slechter, dan kan je zonder TV, auto of bijna alle andere producten om je heen in huis. In het uiterste geval kan je zelfs in een doos wonen, maar zonder voedsel en water houdt het snel op.
Algemene kennis over voedsel, hoe groeit het, hoe verbouw je het, wat is de beste methode in samenwerking met de natuur, wat is eetbaar en/of geneeskrachtig, etc., is voor velen onbekend terrein geworden. Er is een vervreemding ontstaan van een directe levensbehoefte als voedsel. Voedsel is een verpakt merkproduct in een schap van de supermarkt geworden – en is dan meestal ook nog veelvuldig bewerkt.

Biologisch voedsel en het zelf telen van groente en fruit zijn in opkomst. Dit wordt vaak slechts gezien in termen van de eigen gezondheid en het plezier. Met Roodkapje willen we dit onderwerp verbreden.
Roodkapje is een mix van voedselcoöperatie, lees- filmruimte, ontmoetingsruimte en theehuis.
Centraal staat voedsel, geplaatst binnen de economische crisis, klimaatverandering, peakoil en de neergang in democratie. Belangrijk is dat de omgang met voedsel, het eten, verbouwen, vervoeren en verwerken daarvan, deel wordt van de oplossing voor deze problemen.
Deze omgang met voedsel kun je ook als politieke strijd opvatten. Een strijd naar een andere wijze van voedsel consumeren en produceren, een strijd niet alleen voor je zelf maar ook om samen de samenleving als geheel te veranderen. (meer…)

De toekomst aan het breekijzer

Op donderdag 15 januari was de presentatie van het Witboek Kraken in De Illusie in Den Haag.
Het boek bevat – naast beschouwingen van deskundigen en opiniemakers – een groot scala aan voorbeelden van de vele kraakpanden die Nederland momenteel rijk is.
Het Witboek is een reactie op de zoveelste poging om kraken te verbieden. Met het Witboek wordt vooral aangegeven dat kraken veel positiefs heeft opgeleverd en ook een onmisbare grote rol gespeeld heeft in de vorming van de stad Amsterdam zoals die nu is. Kraken is ook veelomvattender dan alleen een oplossing bieden voor woningnood.

(meer…)

Stand van de radikale politieke aktiebeweging in Nederland

In 2001 geschreven voor Italiaans blad Derive Approdi

Wij zijn het politiek kollektief Autonoom Centrum (AC) uit Amsterdam. Ik schrijf dit artikel over de stand van ‘de beweging’ in Nederland vanuit hoe wij verschillende zaken beleven en hoe binnen onze structuur gedacht wordt. Dit zal zeker niet objectief zijn. Daarom eerst iets over ons zelf. Daarna willen we kort iets schrijven over de specifieke Nederlandse situatie en het verleden van de aktiebewegingen in Nederland, althans de laatste 25 jaar, omdat de politieke situatie in Nederland anders is dan in Italië of andere Europese landen. Door de globalisering zijn weliswaar op steeds meer plaatsten dezelfde verschijnselen te zien, maar dat neemt niet weg dat de vorm van het verzet ertegen vaak vooral bepaald wordt door lokale geschiedenis en de lokale omstandigheden. Vervolgens zullen we beschrijven hoe de aktiebeweging in Nederland er nu uit ziet en wat het effect is geweest van de opkomende anti-globaliseringsbeweging. Als laatste willen we vooruitblikken op wat volgens ons komen gaat en welke elementen belangrijk zijn aktie te voeren in de Nederlandse situatie geplaatst binnen de internationale situatie. (meer…)

Verslag werkbezoek Autonoom Centrum aan Oost Timor

10 maart ’00 tot 10 mei ’00 
Ed Hollants

Onderstaand verslag is geschreven na een werkbezoek van 9 weken aan Oost Timor door twee medewerkers van het Autonoom Centrum Amsterdam. Voor Ed Hollants was dit het derde bezoek – het eerste vond plaats in augustus/september ’99 als IFET-waarnemer bij het referendum en het tweede in october/november ’99), voor Rens was dit het eerste bezoek. Het verslag is direct geschreven omdat we denken dat het goed is om onze ervaringen en indrukken snel te verspreiden. Het is daarom nog niet volledig, er valt zeker meer te zeggen. We zullen de komende weken dan ook de aanvullingen rondsturen. (meer…)

Dagboek, april-mei 2000, nieuw bezoek aan Oost Timor

Dili, d.d. 8 april 2000

Inmiddels zijn we voor vijf dagen terug in Dili na twee weken verblijf in Viqueque. In Viqueque is net als in Dili veel veranderd in de laatste maanden. Ook in Viqueque zijn weer allerlei producten verkrijgbaar op de markt en een aantal winkels is weer open. Ook de markt in Dili breidt zich met de dag uit. Je kunt zeggen dat in ieder geval een ding goed georganiseerd is in ET, namelijk de import van producten en de handel. Deze verloopt via West-Timor. Ongetwijfeld zal er ook veel gesmokkeld en te koop aangeboden worden. (meer…)

De ‘derde invasie’

april 2000 Verschenen in Amok


In de vorige Amok stond een door mij geschreven artikel naar aanleiding van het werk in Oost-Timor als onafhankelijk waarnemer voor IFET (International Federation for East Timor) tijdens de volksraadpleging op 30 augustus 1999. Inmiddels ben ik voor een tweede keer in Oost-Timor geweest van 23 oktober tot 17 november 1999. Ik wilde om een aantal redenen terug: vanwege het gevoel dat we door onze gedwongen evacuatie op 12 september onze aktiviteiten als waarnemer vroegtijdig moesten afbreken; ik wilde een aantal mensen die ik tijdens mijn eerste bezoek heb leren kennen nog eens zien en spreken. Verder wilde ik me orienteren op de rol die het Autonoom Centrum in de toekomst zouden kunnen spelen in Oost-Timor. En ook de mogelijkheid van het volgen van een VN-proces deed me besluiten om weer naar Oost -Timor af te reizen.
(meer…)