Actie en verzet

BBB akkoord, ‘We are here’ actie bij PvdA kantoor

IMG_4029Op 29 april demonstreerde ‘We are here’ bij PvdA kantoor aan de Herengracht in Amsterdam tegen de BBB regeling. Goede sprekers en een strijdbare sfeer. Spekman kwam naar buiten en wilde ook wat zeggen maar moest op zijn beurt wachten. Toen hij eindelljk aan het woord mocht, begon hij zijn bekende verhaaltje dat direct overstemd werd met Bla, Bla, Bla. De PvdA BBB. Hij wilde niet in het engels spreken en het was overduidelijk dat het hem om de aanwezige media ging. Niemand wilde naar zijn riedel voor de media luisteren en hij werd dan ook door het gejoel onhoorbaar waarna hij maar stopte en direct met de media ging praten. Foto album:
(meer…)

Studenten smaken naar meer

Hier drie stukjes die ik afgelopen dagen schreef naar aanleding van de acties van studenten en medewerkers van de UvA.

Komen we eindelijk beweging?

Wat tot een paar maanden geleden nog onmogelijk leek komt snel dichterbij: de kans op het ontstaan van een variant op Syriza in Griekenland en Podemos in Spanje hier in Nederland. Ik bedoel niet zo zeer de politieke partijen als wel de onderliggende bewegingen. Meestal spelen reguliere media niet in ons voordeel maar nu misschien wel. Door de acties op de UvA van zowel studenten en medewerkers is onder meer het rendementsdenken op de voorgrond komen te staan en het gevoel dat mensen niets meer te zeggen hebben. (meer…)

Studenten bezetten Maagdenhuis

Na een zeer succesvolle demonstratie van tussen de 1000 en 2000 studenten volgde de bezetting van het Maagdenhuis

Woensdagavond een tijdje op het door studenten bezette Maagdenhuis in Amsterdam doorgebracht.
Goede sfeer, veel mensen. Eisen zover geformuleerd zijn ook goed. Geeft de burger weer wat goede moed in deze barre tijden. Veel hangt nu af in hoeverre het aantal actievoerende studenten zich gaat uitbreiden en ook docenten en andere medewerkers van de UvA zich aansluiten bij het verzet tegen het beleid van de UvA met name tegen het College van Bestuur. En voor de eis om de universiteit te democratiseren. Daarnaast van belang dat de actie zich ook gaar verplaatsen naar andere universiteiten en hoge scholen.

Aan het eind van de avond kwam ook burgemeester Van der Laan voor een gesprek met de studenten.

Kijk naar de aanpak van Van der Laan bij Occupy op Beursplein, ‘We are here’ vluchtelingen en nu bij Maagdenhuis en zie de overeenkomsten.
Draaiboek Van der Laan (zoals ik dat zie) dat hij toepast:

(meer…)

Occupy Amsterdam: wat is het en wat wordt het?

Don, 2011-12-01 14:29 Door: Ed Hollants, Amsterdam 1 december 2011 Een iets andere ingekorte versie verschijnt in het december nummer van ZOZ – tijdschrift voor doen-denkers verder ook in Kleintje Muurkrant 439

De toekomst ligt meer in acties en initiatieven buiten de pleinen en niet alleen wat betreft de financiële sector maar ook bijvoorbeeld multinationale ondernemingen. Het gaat om een politiek economisch systeem (kapitalisme) met bijbehorende cultuur. En vooral ook invullen wat we onder gelijkheid verstaan. Wat niet vergeten moet worden dat naast Occupy ook populistisch en extreem rechts overal in opmars is en zich ook keert tegen de ‘graaicultuur’. Occupy Amsterdam moet zich veel meer politiek gaan scherpen en linkse politiek nieuwe inhoud gaan geven.
Weg van de verstikkende cultuur van pappen en nat houden, poldermodel en repressieve tolerantie.

(meer…)

De toekomst aan het breekijzer

Op donderdag 15 januari was de presentatie van het Witboek Kraken in De Illusie in Den Haag.
Het boek bevat – naast beschouwingen van deskundigen en opiniemakers – een groot scala aan voorbeelden van de vele kraakpanden die Nederland momenteel rijk is.
Het Witboek is een reactie op de zoveelste poging om kraken te verbieden. Met het Witboek wordt vooral aangegeven dat kraken veel positiefs heeft opgeleverd en ook een onmisbare grote rol gespeeld heeft in de vorming van de stad Amsterdam zoals die nu is. Kraken is ook veelomvattender dan alleen een oplossing bieden voor woningnood.

(meer…)

Politieke klimaatverandering is hard nodig

Onderstaand stuk is het product van een drietal mensen dat bij elkaar is gaan zitten na de opheffing van het Autonoom Centrum. Inzet van de bijeenkomsten was om samen na te denken over de ruimte voor radicale politiek en hoe deze er uit zou kunnen zien. We hadden niet de pretentie te komen met een afgerond stuk, maar wilden gedachten op papier zetten voor onszelf en om met anderen het gesprek aan te gaan. Het stuk bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel is een meer politiek-filosofische gedachtegang te lezen. Daarna, als vertaling hiervan, de randvoorwaarden voor een nieuw politiek initiatief formuleren. En uiteindelijk moeten we deze randvoorwaarden weer vertalen naar de concrete uitvoering.  De stukken zijn geschreven tussen april en september 2005 (meer…)

Politieke actie, theater, kunst, spektakel kan het samen?

Ed Hollants, Autonoom Centrum, 21 september 2003

Artikel geschreven voor Buiten de Orde van oktober

De laatste tien jaar is het overheersende beeld van radicale acties verschoven van gewelddadig karakter met de kleur zwart als hoofdtoon naar een meer kleurrijk geheel. Acties worden op creatieve wijze gevoerd en niet meteen met geweld  geassocieerd terwijl wel degelijk schade aangericht wordt met als doel het uitoefenen van druk. (meer…)