Maand: november 2006

Lebanon – ‘The Divine Victory

Amsterdam oktober 16, english translation: Amsterdam november 26, 2006

In this article we want to draw some conclusions from our visit to Lebanon from 11 to 27 September 2006, concerning Israel’s attack on Lebanon and its aftermath. This article mainly concerns the resistance movement and political party Hizbullah.

First, some introductory remarks. We want to find a way between the position that ‘my enemy’s enemy is my friend’ – in other words unconditional support for Hizbullah – and the position that Hizbullah is a terrorist fundamentalist movement that has to be fought. Both positions are problematic. With our journey to Lebanon, we wanted to see the situation with our own eyes instead of merely relying on articles written by others. We think that we can make a more informed opinion by testing our previously gained knowledge against reality. (meer…)

Afwijzing Hezbollah helpt ons niet verder

Islamitische volksbewegingen zullen in de toekomst een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het Midden-Oosten. Zij combineren een verzet tegen economische overheersing en tegen corrupte leiders met verzet tegen culturele en ideologische overheersing. Hezbollah dient dan ook met open vizier en met sympathie benaderd te worden.

november 2006

In dit artikel willen we naar aanleiding van ons bezoek aan Libanon enkele conclusies trekken over de recente aanval van Israël op Libanon en de nasleep ervan. We willen een weg zien te vinden tussen de stelling ‘de vijand van onze vijand is onze vriend’, dus alle steun aan Hezbollah, en de stelling dat Hezbollah een terroristische fundamentalistische beweging is die bestreden moet worden.
Beide stellingen zijn verwerpelijk. Met ons bezoek aan Libanon wilden we met eigen ogen aanschouwen hoe de situatie ter plekke is in plaats van alleen af te gaan op geschreven artikelen van derden. We denken ons een betere opinie te kunnen vormen door vooraf opgedane kennis te toetsen aan de werkelijkheid. De verslagen van gesprekken die we in Libanon gevoerd hebben zijn op onze website gepubliceerd.
Ook hebben we ons hier en daar uitgelaten over de indrukken die we gekregen hebben. Wat ons door sommigen kwalijk wordt genomen, is dat we de beweging/partij Hezbollah vrij neutraal benaderd hebben en verslag hebben gedaan van de positieve belevenis en indrukken die veel Libanezen hebben van Hezbollah.
Dit is ons verweten in de vorm van opmerkingen als zou Hezbollah een islamo-fascistische beweging zijn. Hiermee wordt elke discussie over Hezbollah volgens ons onmogelijk gemaakt. Als je iemand beoordeelt als fascist of terrorist is dit als het ware een eindoordeel. Je twijfelt er niet aan en treedt met zo iemand verder niet in discussie. (meer…)