Maand: maart 2003

Oorlog en vrede

Het door de VS met geweld omverwerpen van het huidige regime in Irak heeft vergaande gevolgen. Het zorgt voor een toenemende destabilisering van de wereld, waarvan nu onduidelijk is waar deze uiteindelijk toe zal leiden. Op korte termijn is in ieder geval duidelijk dat er veel negatieve gevolgen zijn, met name voor burgers en milieu. De oorlog is ook een uiting van een proces dat al enige jaren geleden is ingezet en nog lang niet op zijn eind is. Een beweging die zich keert tegen deze oorlog zal dan ook vooral over het moment van de oorlog heen moeten kijken.

door Ed Hollants 15 maart 2003

De oorlog tegen het bewind in Irak staat niet op zichzelf, maar kun je zien als een gebeurtenis die deel uitmaakt van een periode die niet veel goeds voorspelt. Het maakt het project duidelijk van rechts republikeins Amerika om desnoods via gewapende interventies een onafhankelijke economische en militaire grootmacht te bestendigen die de gehele wereld overheerst en wil blijven beheersen. Het resulteert in een verstoring in de bestaande verhoudingen. Maar er zijn ook andere zaken die beginnen op te spelen met verstrekkende gevolgen: de wereldwijd stagnerende economie, de Palestijnse opstand, de dreiging van terrorisme en de legitimiteits crisis van internationale instanties als IMF, Wereldbank, en nu ook de VN. Het ziet er naar uit dat we een in nieuw hoofdstuk van de wereldgeschiedenis zijn beland. Een tijd die zich vooral kenmerkt door polarisatie, ongegeneerde machtspolitiek, gewapende conflicten, een falende internationale gemeenschap, toenemend fundamentalisme, maar ook toenemend verzet van uit lokale gemeenschappen overal in de wereld tegen deze negatieve ontwikkelingen. (meer…)