Maand: februari 2003

Een steeds grotere kloof

Als er één zaak is die de grote demonstraties tegen de dreigende oorlog tegen Irak duidelijk maken, is dat de enorme kloof tussen aan de ene kant de politieke en economische elites en aan de ander kant grote groepen in de samenleving.

door Ed Hollants 17 februari 2003

Het initiatief tot de demonstraties op 15 februari 2003 werd genomen tijdens de eerste bijeenkomst van het Europees Sociale Forum dat in november 2002 werd gehouden in Florence. Dit Forum bestaat uit talrijke organisaties die helaas nog steeds veelal als anti-globaliseringsbeweging worden betiteld. Een betere naam is de globaliseringsbeweging van onderop. Wat de organisaties binnen deze beweging onder andere gemeen hebben is hun verzet tegen de politieke en economische elites. Men vertrouwt deze elites niet en verwijt hen een steeds verdere ont-democratisering van de samenleving. De mens als wereldburger moet centraal gesteld worden en niet de economische en strategische belangen van bedrijven en natiestaten. Wat Europa betreft is deze beweging vooral sterk in de zuidelijke landen. Nederland lijkt tot nu toe de beker aan zich voorbij te laten gaan maar schijn bedriegt. (meer…)

Israel: democracy or demographic Jewish state?

09 Februari 2003

Ed Hollants

Translation by Laurence Ranson

The last few months have suddenly seen a flurry of activity. There have been an unprecedented number of political initiatives which have seemed to hold out the hope of a solution to the Israeli-Palestinian conflict, or at least of bringing such a solution closer. There have been the Geneva Accord, the Olmert initiative, Sharon’s plan with its mention of withdrawals from settlements in Gaza, the People’s Voice, One Voice, and even the colonists want to present their own plan. You might ask yourself: why now, when there is virtually no pressure on Israel? Nobody seems to care any more about, for example, the daily civilian casualties in the Occupied Territories. The Americans have their hands full with Iraq, and there are presidential elections next year.
It is that it has become more widely understood in Israel itself that a military solution is a recipe for disaster, and that the only solution is a political one? It seems more likely that the realisation is dawning that expected demographic developments are such that there will soon be a Jewish minority in what is now Israel, including the Occupied Territories. This would mean the end of Israel as a Zionist state.
(meer…)