Maand: augustus 2002

No Border No Nation Action Camp Strasbourg

From 19 to 28 July 2002 a border camp took place in Strasbourg, organised by the European No Border network. It is the most recent in a series of border camps (action camps) organised in recent years by this European network of refugee solidarity groups mainly dedicated to illegal immigrants and refugees who have exhausted all legal possibilities. We, the Autonoom Centrum, also participate in No Border. The initiative for this network was taken during the Euro Summit in Amsterdam in 1997. No Border is a network of campaign groups. One of the activities resulting from this network are the border summer camps. Where the previous border camps specifically dealt with migration and attracted hundreds of people, a broader set-up was chosen for this camp, which resulted in the participation of many people from the grass-roots globalisation movement and the People’s Global Action (GPA) network. With some two to three thousand participants it was by far the largest camp so far.
The camp proved enormously successful in the number of people it managed to attract and in setting up the necessary infrastructure to keep the camp going for a week. But it has also met with criticism. Criticism which may benefit us in the future, for example in the upcoming PGA-conference in Leiden. This critique is by no means new, but we felt it was important to comprehensively commit it to paper. (meer…)

No Border No Nation Aktiekamp discussie

Ed Hollansts, Autonoom Centrum – 22.08.2002 17:12

Terwijl de vorige grenskampen vrij specifiek handelden over migratie en enkele honderden mensen trokken, was bij dit kamp gekozen voor een bredere opzet, die als gevolg had dat ook veel mensen uit de ‘globaliseringsbeweging van onderop’ en het netwerk People’s Global Action (PGA)netwerk deelnamen. Het was dan ook zonder meer het grootste kamp tot nu toe met tussen de twee-, en drieduizend deelnemers.
Dit aantal is een groot succes, evenals de opgebouwde infrastructuur die het kamp een week lang mogelijk maakte.

No Border No Nation Aktiekamp

Van 19 tot en met 28 juli 2002 vond in Straatsburg een grenskamp plaats georganiseerd door het Europese No Border netwerk. Het is het meest recente in een reeks van grenskampen (aktiekampen) die de afgelopen jaren georganiseerd zijn door dit Europese netwerk van vluchtelingen-solidariteitsgroepen die zich met name inzetten voor uitgeprocedeerde vluchtelingen en illegalen. Wij als Autonoom Centrum nemen ook deel in No Border. Het initiatief tot oprichting van het netwerk werd genomen, tijdens de euROTop in Amsterdam in 1997. No Border is een netwerk van actiegroepen. Eén van de activiteiten die ontstaan zijn vanuit het netwerk zijn de grens-zomer-kampen.
Terwijl de vorige grenskampen vrij specifiek handelden over migratie en enkele honderden mensen trokken, was bij dit kamp gekozen voor een bredere opzet, die als gevolg had dat ook veel mensen uit de ‘globaliseringsbeweging van onderop’ en het netwerk People’s Global Action (PGA)netwerk deelnamen. Het was dan ook zonder meer het grootste kamp tot nu toe met tussen de twee-, en drieduizend deelnemers.
Dit aantal is een groot succes, evenals de opgebouwde infrastructuur die het kamp een week lang mogelijk maakte.
Maar er is ook kritiek. Kritiek van belang voor de toekomst, zo ook voor de aankomende PGA-conferentie in Leiden. De kritiek is niet nieuw, maar het leek ons van belang om deze eens wat uitgebreider op papier te zetten. (meer…)