Maand: oktober 2001

Verzet tegen de oorlog als deel van de strijd tegen de neo-liberlae blobalisering

Open grenzen en open mensen in een open maatschappij

Door Ed Hollants

De aanslagen op 11 september ’01 in de VS hebben tal van negatieve gevolgen, zoals in de meeste discussiebijdragen en analyses geschetst wordt. Maar er zijn ook ontwikkelingen te zien waarvan niet direct te zeggen valt, hoe ze zullen uitpakken. Dat maakt dat we een onstabiele periode ingaan, die een toename van conflicten tot gevolg kan gaan hebben. Van belang is om vanuit het opkomende verzet tegen de neo-liberale globalisering daar een antwoord op te geven. (meer…)