Maand: maart 2001

Stand van de radikale politieke aktiebeweging in Nederland

In 2001 geschreven voor Italiaans blad Derive Approdi

Wij zijn het politiek kollektief Autonoom Centrum (AC) uit Amsterdam. Ik schrijf dit artikel over de stand van ‘de beweging’ in Nederland vanuit hoe wij verschillende zaken beleven en hoe binnen onze structuur gedacht wordt. Dit zal zeker niet objectief zijn. Daarom eerst iets over ons zelf. Daarna willen we kort iets schrijven over de specifieke Nederlandse situatie en het verleden van de aktiebewegingen in Nederland, althans de laatste 25 jaar, omdat de politieke situatie in Nederland anders is dan in Italië of andere Europese landen. Door de globalisering zijn weliswaar op steeds meer plaatsten dezelfde verschijnselen te zien, maar dat neemt niet weg dat de vorm van het verzet ertegen vaak vooral bepaald wordt door lokale geschiedenis en de lokale omstandigheden. Vervolgens zullen we beschrijven hoe de aktiebeweging in Nederland er nu uit ziet en wat het effect is geweest van de opkomende anti-globaliseringsbeweging. Als laatste willen we vooruitblikken op wat volgens ons komen gaat en welke elementen belangrijk zijn aktie te voeren in de Nederlandse situatie geplaatst binnen de internationale situatie. (meer…)