Maand: december 1999

Vlucht naar voren!

Geschreven mede op basis van gesprekken met:

Naima Azough, Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001
Jeroen Doomernik, IMES, Universiteit van Amsterdam Rop Gonggrijp, media-activist
Irene van der Linde, journalist
Camille Mortagne, docente Frans, Hogeschool van Amsterdam Soheila Nayand, kunstenares, Social Design
Shervin Nekuee, ERCOMER, Universiteit van Utrecht
Pieter Pekelharing, filosoof, Universiteit van Amsterdam Dirk van Weelden, schrijver
auteurs:
Ed Hollants, Autonoom Centrum
Chris Keulemans, publicist

Een pamflet over migratie en toekomst
 

Forens of nomade, op de vlucht of op vakantie, digitaal of achterop een veewagen: er zijn tegenwoordig meer mensen die de grens overtrekken dan ooit. Veel mensen reizen in vrijheid. Anderen reizen uit nood.

Zij verplaatsen zich over de aardbol, omdat ze in hun bestaan bedreigd worden of wegens de perspectiefloosheid van hun situatie. Ze slaan op de vlucht voor honger en vervolging, en gaan op zoek naar veiligheid, toekomst en werk. Velen van hen blijven zo dicht mogelijk bij huis maar sommigen, veelal degenen die het zich financieel kunnen veroorloven, vluchten naar Europa.

Meestal wordt over immigratie gesproken als over een probleem voor ons. De sleutelwoorden zijn uitsluiting, tegenhouden en beheersing. De discussie wordt vooral gevoerd door beleidsmakers en critici die zich op dit beleid richten. ‘Vlucht naar voren’ is een aanzet om het huidige debat over migratie open te breken en te verbreden. (meer…)