Maand: februari 1998

Een multi-culturele samenleving

geschreven eind jaren ’90 vorige eeuw

De houding ten aanzien van migratie wordt niet alleen door rationele argumenten bepaald. Ook al kunnen we aantonen dat toenemende migratie zowel economisch als cultureel gezien een positief effect heeft op onze samenleving, toch hoeft dit nog geen veranderende houding ten opzichte van `vreemdelingen’ in te houden. We zullen moeten kijken welke voorwaarden in ons denken over de `vreemdeling’ noodzakelijk zijn om onze houding te veranderen. Dit denken over de `vreemdeling’ heeft ook veel te maken met hoe we over onszélf denken.

Eén van de belangrijkste peilers van het restrictieve vreemdelingenbeleid is de angst, die voortkomt uit het gevoel van bedreiging. De vreemdeling wordt als bedreiging ervaren. Niet alleen door de aantallen vreemdelingen die zouden komen maar met name door het onbekende met gevolg een ontwijken van de confrontatie met `het andere’. `Wat de boer niet kent dat eet hij niet’ is een treffend spreekwoord. Om de ontwijking te handhaven vindt er juist een afkering plaats, mede ingegeven door een misplaatst superioriteitsgevoel. We zien onszelf als hoogbeschaafd en ontwikkeld tegenover de anderen die minder beschaafd en ontwikkeld zouden zijn. (meer…)