Maand: december 1996

Samenwerking en netwerkvorming

De afgelopen jaren hebben we deel uit gemaakt van verschillende samenwerkingsverbanden: het Platform Illegale Vluchtelingen, Platform Migranten zonder Verblijfsvergunning, Derde Kamer, Solidariteitsnetwerk voor Illegalen in Nederland. Verder zijn er netwerken ontstaan rond de identificatieplicht, koppelingswet, en zijn we betrokken geweest bij of hebben initiatief genomen voor een Europees netwerk, een Amsterdams netwerk, en een nationaal netwerk tegen detentie.

In het verleden zijn er herhaaldelijk problemen ontstaan in samenwerking met anderen, waaraan verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Deels hebben deze te maken met verschillen in doelen die wij en anderen stellen, met verwachtingen bij samenwerking en met de effectiviteit en vorm van samenwerkingsverbanden. Met dit stuk willen we wat meer duidelijkheid geven over onze eigen opvattingen over het hoe en waarom van samenwerken. (meer…)