Factoren die hebben geleid tot ISIS

Asking ‘who funds/arms ISIS’ is the wrong way of trying to get why it emerged, how it expanded. IS is no one’s instrument, but everyone’s failur. – Emile Hokayem

De inval in en bezetting van Irak door de VS is een belangrijke factor in het ontstaan van ISIS. Maar er zijn ook andere belangrijke factoren en die worden vaak niet benoemd of meegenomen in analyses. Met dit artikel wil ik bijdragen aan het loslaten van te simpele schema’s door verder na te denken over de situatie in Irak en Syrië en het ontstaan van ISIS. (meer…)

Russen in Syrië

Ik raak af en toe een beetje geïrriteerd door artikelen van (linkse) journalisten op websites, blog’s of losse op opmerkingen hier en daar, die stellen dat de VS weinig of niets tegen ISIS ondernam en zie eens Rusland maakt er nu serieus werk van. Als of die bombardementen van Rusland anders zijn dan die van Israël op Gaza of Saoedi Arabië op Jemen. Het zijn dezelfde verwoestende bombardementen die veel burgendoelen raken. (meer…)

Staakt het vuren of ISIS 2.0

Een stukje met wat gespeculeer dwars tegen de negatieve stemming in die heerst na jaren oorlog in Syrië en de aanslag afgelopen vrijdag in Parijs.

Turkije lijkt door de VS nu gedwongen te zijn om de grens met Syrië te sluiten. ISIS wordt zo van de buitenwereld afgesloten. Doorgang routes via Libanon zijn door Hezbollah afgesloten. Jordanië, Saoedi Arabië zaten al dicht betreft ISIS.
Een aantal kleinere verzetsgroeperingen uit Aleppo en Idlib hebben zich vandaag bij Syrian Democratic Forces aangesloten. Een alliantie die door de Koerdische YPG geleid wordt.
Er is samenwerking tussen Rusland en Frankrijk betreft bombardementen op ISIS doelen. ISIS is aan het verzwakken. (meer…)

Kaarsjes en vlaggen

Als Libanese Nederlander, Syrische Nederlander of Irakese Nederlander volg je het Nederlandse nieuws. Nieuws over al die bijeenkomsten met kaarsjes, al die vlaggen, die mooie woorden, al dat samen verdriet delen. Misschien ga je zelf ook naar een bijeenkomst. Maar er knaagt toch wat. Achter je verdriet over Parijs zit een dieper verdriet. Een dieper verdriet waar geen kaarsje voor is in Nederland. Het blijft in jezelf zitten terwijl je het zou willen delen. Aan wie moet je dan gaan twijfelen? Aan je zelf of aan al die andere Nederlanders met hun kaarsjes en Franse vlaggen? Hoor ik er eigenlijk niet bij? Ik zou zo graag naar ze toe lopen om mijn andere verdriet te delen. Ik sta toch dichterbij dan Parijs?

13/11 Parijs

Een snelle eerste reactie, beetje chaotisch, niet afgerond, maar zelf de behoefte om iets te stellen rond aanslagen in Parijs en ook een poging om ‘nuchter’ te blijven.

Wat in Parijs gebeurt is niet veel anders dan wat een dag eerder in Libanon gebeurde, waarvan de Volkskrant doodleuk schrijft; “”De aanslagen zijn de prijs die de Libanese burgerbevolking betaalt” (deelname Hezbollah aan Syrische oorlog). Ik denk niet dat de Volkskrant in een eerste artikel over de aanslagen gisteravond dit zelfde nu gaat zeggen over Frankrijks deelname aan de oorlog in Syrië.
Grote aanslagen op burgerdoelen als markten en winkelstraten zijn er ook in Jemen met name op moskeeën, in Irak, in Syrië, in Saoedi Arabië, in Turkije en meer landen. Ik snap wel dat als het dichterbij komt de schok groter is en als aanslag op je zelf gaat voelen. Toch moeten we geen hiërarchie gaan bouwen alsof een aanslag in Frankrijk erger is dan een buiten het Westen. Ik zie bij aanslagen in Europa altijd veel meer reacties van medeleven uit MO landen op sociale media dan omgekeerd.
Het is wel zo dat het (politieke) effect veel groter is. De negatieve spiraal naar beneden waar we ons al jaren in bevinden zal versterkt worden zolang er geen wil is, geen politiek draagvlak is, dat alle burgers gelijk stelt, hun behoefes, hun dromen en angsten en dat militaire interventies stopt. De aanslagen zijn geen prijs die betaald wordt maar er is wel duidelijk een verwevenheid tussen MO, de geschiedenis laatste 100 jaar, en het Westen.
De lijn van de gebeurtenissen in MO en Europa is al jaren duidelijk en niemand hoeft verrast te zijn door de aanslag in Frankrijk. Ook op beleidsniveau in westerse landen houden ze er rekening mee. Ik schreef al eens eerder dat we in een vorm van wereldoorlog zijn terecht gekomen als je kijkt naar hoeveel landen militair betrokken zijn bij conflicten die overeenkomsten vertonenn. We dragen een deel van de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van oorlogen in MO (MENA landen) en de opkomst van ISIS en Al Queda. Dat doen we door interventies uit te voeren, die er niet zijn om burgers te beschermen of bevolkingen daar een kans op een betere toekomst te geven, maar om eigen belang na te jagen en een wapenindustrie de ruimte te geven, die in verschillende westerse landen, met name VS, de spil van de economie is.
Je zou kunnen zeggen dat 100 jaar koloniale en neo-koloniale politiek in MO medeverantwoordelijk is voor het creëren van een situatie waar niet meer zonder oorlog is uit te komen. Ten minste niet zolang we het oude denken en handelen overeind houden. Ik zeg bewust ‘mede’ omdat niet alles de schuld is van ‘Het Westen’, dat is te makkelijk. Ook in MO landen moet zelfkritisch gekeken worden dat ook eigen falen aan het licht brengt. Meer dan ooit is een beweging nodig, een samenwerking van burgers die een ‘inclusieve’ politiek voorstaan, zowel binnen landen als internationaal in plaats van het ons uit elkaar laten jagen en tegen elkaar opzetten. Geen nationalisme, geen eigen volk, eigen religie of sekte eerst. Het sluiten van grenzen of bouwen van nieuwe grenzen is geen oplossing. Zoals rond en na de 1ste WO door linkse partijen gesteld werd dat arbeiders niet tegen arbeiders moeten vechten omdat oorlog slechts het belang van de kapitalisten dient, moeten we nu stellen dat burgers niet tegen burgers moeten vechten. Wij, burgers, moeten samen een andere richting inslaan.

Isolatie van de ‘vreemdeling’

Na het lezen van het Volkskrant artikel  “Vreemdeling als straf nog vaak in isoleercel” op 2 november jl lees dan ook even het hoofdstuk ‘isolatie’ uit het boek ‘Grensgevangenen’ dat we in 1998 publiceerden en gaat over het opsluiten van uitgeprocedeerde vluchtelingen en anderen zonder papieren in de jaren ervoor: http://ac.home.xs4all.nl/grensgevangenen/praktijk.html
In 25 jaar dus weinig veranderd. Het is niet het enige onderwerp dat je in de afgelopen decennia zo nu en dan langs ziet komen als nieuws en wat vervolgens enige politiek beroering geeft. Er komen wat uitspraken van justitie, mensenrechtenorganisaties en beloftes vanuit de politiek. Vervolgens gebeurt er niks. Iedereen is zijn ei kwijt en kan weer even verder tot de volgende keer. Dat geld voor het gehele ‘vreemdelingenbeleid’ zoals dat begin jaren ’90 is vormgegeven en niet wezenlijk is veranderd. Het blijft bij het reageren op incidenten of uitwassen van het beleid. Nergens een echte discussie, met invloed, om geheel anders tegen migratie aan te kijken: geen repressie, open grenzen, aanpak van de oorzaken van migratie.
Rechts blijft zo het initiatief houden en de agenda bepalen. En ons rest er op te reageren. En als we het toch even tot isolatiecellen beperken: het gaat erom dat de detentie er niet zou mogen zijn dan heb je ook geen isolatie. Het bestempelen van iemand tot vreemdeling is het begin van isolatie. Vreemdelingen detentie is een straf voor het passeren van de grens op zoek naar een menswaardig leven.

Het referendum in Griekenland

Griekenland nog maar eens. Ik heb zitten nadenken wat ik zou doen betreft het referendum in Griekenland als ik een Griek was. Ik twijfel er aan te gaan deelnemen maar zou wel aan de OXI (‘nee’) demonstraties en acties deelnemen. Ik vertrouw SYRIZA niet helemaal en heb het gevoel dat er een spel gespeeld. Een spel dat deels verborgen is en ik heb de indruk dat SYRIZA niet een werkelijke breuk maakt maar wat minder bezuinigingen. Het referendum is wat democratisch middel betreft in dit geval zwak. (meer…)

PvdA en het BBB akkoord

IMG_4069PvdA vluchtelingen beleid betreft afgewezen vluchtelingen (die vaak nog wel in beroep kunnen gaan) en andere ‘mensen zonder papieren’ door de jaren heen: opsluiten, uitsluiten en verwijderen.
Waarom noemt nog steeds bijna niemand het ‘beestje bij zijn naam’? BBB akkoord gaat over het openen van uitzetcentra in vijf grote steden naast Ter Apel. (meer…)